หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-06-13 11:35:42


ขอแสดงความยินดี  นางสาวฑิตฐิตา อุดมรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” จากการประกวดร้องเพลง ในกิจกรรม “คีตะ กะ Dance SSRU CONTEST 2022” ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถพิเศษ จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศผลและมอบรางวัลเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

(ขอบคุณภาพ จาก อ.ดร.ภัคคพร พิมสาร)


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home