หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรในการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยใช้ Skill Mapping ไปสู่การปฏิบัติ
ผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรในการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยใช้ Skill Mapping ไปสู่การปฏิบัติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-20 17:56:36


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย หัวหน้าสาขาวิชา/แขนงวิชา หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษาและนักวิชาการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรในการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยใช้ Skill Mapping ไปสู่การปฏิบัติ โดยมี น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี ปลัดกระทรวง อว. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถนนศรีอยุธยา

(ภาพ : ฝ่ายบริการการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home