หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Skill Mapping เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
คณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Skill Mapping เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-07-17 15:08:03

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน,
ผู้คนกำลังยืน, สำนักงาน และ
สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, สำนักงาน
และ สถานที่ในร่ม


วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย หัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาวิชา หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา และนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Skill Mapping เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

(ถ่ายภาพ : น.ส.เดือนเพ็ญ ดวงธนู)

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home