หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > จิตรกรรมสวนสุนันทา จัดโครงการเขียนภาพทิวทัศน์ทางทะเล Sky and Sea ครั้งที่ 2 เป็นความร่วมมือระหว่าง2มหาวิทยาลัย
จิตรกรรมสวนสุนันทา จัดโครงการเขียนภาพทิวทัศน์ทางทะเล Sky and Sea ครั้งที่ 2 เป็นความร่วมมือระหว่าง2มหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-11-05 14:47:32


วันที่ 21-24 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาจิตรกรรม อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน หัวหน้าสาขาวิชาฯ และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการเขียนภาพทิวทัศน์ทางทะเล Sky and Sea ครั้งที่ 2 เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คนจากทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยโครงการดังกล่าวนอกจากจะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิต ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะจากสถานที่จริงแล้ว ยังได้เชิญวิทยากรพิเศษเป็นศิลปินมืออาชีพและอาจารย์มาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

การนี้ ยังมีการคัดเลือกผลงานของนักศึกษาหลังจบกิจกรรมโครงการที่มีความโดดเด่นมอบรางวัลและมอบทุนการศึกษา

โครงการนี้ จัดขึ้น ณ วนอุทยานตาม่องล่าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : เพจสาขาวิชาจิตรกรรม / อ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home