หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > จิตรกรรมสวนสุนันทา จัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตรกรรมทิวทัศน์
จิตรกรรมสวนสุนันทา จัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตรกรรมทิวทัศน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-19 22:06:00


วันที่ 24-27 มกราคม 2567 สาขาวิชาจิตรกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตรกรรมทิวทัศน์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 นำโดย อ.จารุวรรณ เมืองขวา หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วย ผศ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน และ อ.ไกรพล กิตติสิโรตม์ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงจากการวาดภาพนอกสถานที่ และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไปในอนาคต กิจกรรมจัดขึ้น ณ วนอุทยานเขาตาม่องล่าย จ.ประจวบคืรีขันธ์

(ภาพ : อ.จารุวรรณ เมืองขวา)
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home