หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม"
ผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-04-19 17:07:04


วันที่ 4-5 เมษายน 2567 ผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม" เพื่อให้บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชน โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมดังกล่าว ณ ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home