หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ขอเชิญชมละครเวที เรื่อง สมหวัง (ผลงานละครศิลปนิพนธ์)
ขอเชิญชมละครเวที เรื่อง สมหวัง (ผลงานละครศิลปนิพนธ์)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-05-10 13:26:08

สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละคร

ขอเสนอ ละครเวทีเรื่อง 


“ สมหวัง”


แสดงวันที

10 พฤษภาคม 2562

18.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ :: ณ โรงละคร ชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา