หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สืบสานประเพณี-วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สืบสานประเพณี-วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-05-01 14:55:23


สืบสานประเพณี-วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาเขตนครปฐม จัดงานสืบสานประเพณี-วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 

พร้อมร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่และผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ภาพถ่าย : วิทยาเขตนครปฐม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home