หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นวิทยากรเสวนาวิพากษ์หลักสูตร
ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นวิทยากรเสวนาวิพากษ์หลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-03-01 13:53:13


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นวิทยากรเสวนาวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจัดวิพากษ์หลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home