หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > หัวหน้าสำนักงานนัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนฯ (วาระพิเศษ) ถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติเรื่องการแต่งกาย
หัวหน้าสำนักงานนัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนฯ (วาระพิเศษ) ถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติเรื่องการแต่งกาย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-11-05 15:42:24


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางสาวชญาภา แจ่มใส หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน (วาระพิเศษ) เพื่อถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติ "เรื่องการแต่งกายของบุคลากรสายสนับสนุน" และสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรสายสนับสนุนได้รับทราบและแจ้งแนวปฏิบัติในเรื่องการแต่งกายให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home