หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > SSRU DRUM ได้ร่วมแสดงในงาน Percussion Friendship Concert Series @ Mahidol
SSRU DRUM ได้ร่วมแสดงในงาน Percussion Friendship Concert Series @ Mahidol

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-06-16 22:19:46


วันที่ 12 มิถุนายน 2562 วง SSRU DRUMS จากสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญร่วมแสดงในงาน Percussion Friendship Concert Series @ Mahidol นำโดย อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี สมาชิกในวงเป็นนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย 1. นายกฤษฎา ชนะกานนท์ 2. นายคมสันต์ เนยคำ 3. นายปารเมศ ศรีจารุวงศ์ และ 4. นายคณิศร วิเชียรรัตน์ ในงานดังกล่าว ยังมีการแสดงเครื่องดนตรี percussion จากหลายสถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วงโยธวาทิตโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และ The Indiana State University, USA