หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > SSRU Jazz Orchestra เข้าร่วมงานการแสดงดนตรี คีตกวีวรรณกรรม” (Music Poet & Poem)
SSRU Jazz Orchestra เข้าร่วมงานการแสดงดนตรี คีตกวีวรรณกรรม” (Music Poet & Poem)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-04-25 11:39:55


วันที่ 1 มีนาคม 2566 SSRU Jazz Orchestra อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานการแสดงดนตรี คีตกวีวรรณกรรม” (Music Poet & Poem) นำผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี Big band Jazz & Contemporary Music แสดง ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบพวงมาลัยแสดงความขอบคุณ กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ ในฐานะคอนดักเตอร์ และเป็นผู้สร้างสรรค์ ประพันธ์บทเพลงขึ้นมาใหม่ที่นำมาร่วมแสดงในครั้งนี้ ซึ่งผู้ควบคุมการฝึกซ้อมนักศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ และอาจารย์กฤตวิทย์ ภูมิถาวร

การร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้มากมายทางด้านดนตรี อีกทั้งได้ร่วมบรรเลงเพลงกับศิลปินที่มีชื่อเสียง  Guest Artist ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home