หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ดนตรีในสวน (ทุกวันพุธ)
ดนตรีในสวน (ทุกวันพุธ)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-02-16 18:07:01

สาขาวิชาดนตรี โดยนักศึกษสาขาวิชาดนตรี แสดงดนตรีกิจกรรม "ดนตรีในสวน" จัดให้นักศึกษาและบุคลากร รวมถึงผู้ที่มีใจรักในเสียงดนตรี มาร่วมบรรยากาศแห่งความสุขและความผ่อนคลาย ในช่วงพักกลางวันของทุกๆ วันพุธ

จัดโดย ฝ่ายอาคาร สถานที่ และบริการร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนอุปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชมคลิป คลิก --> https://www.facebook.com/SuanSunandhaUniversity/videos/730821735071328


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home