หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > 2 นักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ ครองมงกุฏ SSRU Queen 2023 และติด 1 ใน 5
2 นักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ ครองมงกุฏ SSRU Queen 2023 และติด 1 ใน 5

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-02-16 16:40:00


ขอแสดงความยินดี
“น้องตังเม กมนลัดดา นัชชาวรมนต์”
นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง แขนงนาฏศิลป์ไทย ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครองมงกุฏ “SSRU Queen 2023”

และ "น้องยีนส์ ศรุตา ศิริเดชาวัฒน์"
นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง แขนงนาฏศิลป์ไทย ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่เข้ารอบ 5 คนสุดท้ายในการประกวด “SSRU Queen 2023”


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home