หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน “การใช้งานระบบ SSRU SMART APPLICATION”
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน “การใช้งานระบบ SSRU SMART APPLICATION”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-20 15:57:19


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน “การใช้งานระบบ SSRU SMART APPLICATION” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ อ.ดร.ภัคคพร พิมสาร หัวหน้าแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการใช้งาน SSRU Smart Application ทั้งนี้ มีผู้บริหาร บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะ ให้ความร่วมมือเข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home