หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สวนสุนันทาร่วมจัดงาน The Diplomat Splash 2024 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สวนสุนันทาร่วมจัดงาน The Diplomat Splash 2024 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-04-19 16:56:01


วันที่ 4 เมษายน ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมจัดงาน The Diplomat Splash 2024 งานสงกรานต์ให้แก่คณะทูต และครอบครัวเพื่อเป็นการเผยแพร่ประเพณีของไทย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

กิจกรรมในงานประกอบด้วยกิจกรรมสาธิตขนมไทย “แป้งสิบ” และ “ขนมสัมปันนี”  การจัดเลี้ยง บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มโดยนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก วิทยาลัยอุตสาหกรรมและบริการ โดยมีนักศึกษาจากแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ดูแลในส่วนงานต้อนรับ 

ในช่วงท้ายเป็นการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล  การรดน้ำทูตอาวุโส  และการละเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณี โดยมีคณะทูต ครอบครัว และผู้แทนกว่า 40 ประเทศเข้าร่วมงาน


ลิงค์ : https://culture.ssru.ac.th/th/news/view/1531

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home