หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีนมัสคารวะ ประจำปี พ.ศ. 2567
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีนมัสคารวะ ประจำปี พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-03-01 15:39:13


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีนมัสคารวะ ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดย สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และ “ตราพระราชลัญจกร” ตราประจำส่วนพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ตลอดจนสร้างความภาคภูมิในสถาบัน โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน ประกอบพิธี ผู้บริหาร คณาจารย์ สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะเข้าร่วมพิธี

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home