หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > SSRUMusic Podcast ep. 10 “สรุป: สิ่งที่ได้จากสัมภาษณ์นักดนตรีมืออาชีพ”
SSRUMusic Podcast ep. 10 “สรุป: สิ่งที่ได้จากสัมภาษณ์นักดนตรีมืออาชีพ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-07-17 14:18:56

ฟังคลิป --> https://www.facebook.com/SSRUmusic2016/videos/7489910734384628


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home