หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อทบทวนภาระงาน
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อทบทวนภาระงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 21:11:55

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยนางสาวชญาภา แจ่มใส หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นประธานในการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet เพื่อทบทวนภาระงานที่รับผิดชอบของบุคลากรแต่ละฝ่าย

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home