หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-07-23 16:03:48วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี เป็นประธาน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home