หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นศ.ดนตรี ศิลปกรรม ได้รางวัลชมเชย ในกิจกรรม SSRU START UP U.B.YE! CAMP
นศ.ดนตรี ศิลปกรรม ได้รางวัลชมเชย ในกิจกรรม SSRU START UP U.B.YE! CAMP

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-03-11 10:26:18


เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดโครงการค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้เกิดเป็นผู้ประกอบการใหม่ "ออกตัว" Start up เป็นเจ้าของกิจการ (SSRU START UP U.B.YE! CAMP) ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา มีนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 คน ได้แก่ นายวริศ มนต์มหาชาติ นายนัฐพล พ่อบำรุง และนายรัตนโชค ใยประดิษฐ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้มีการประกวดกลุ่มธุรกิจของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ กลุ่มธุรกิจ Music Provider ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท นอกจากนี้ ภายในการอบรมมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมละลายพฤติกรรมและสร้างแรงบันดาล กิจกรรมการสร้างแนวความคิด กิจกรรม workshop กิจกรรมปั้นไอเดียธุรกิจ เป็นต้น

ขอบคุณภาพและเนื้อหาข่าว : สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา