หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2567
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-04-01 16:24:46


วันที่ 11 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2567 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home