หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรมได้รับรางวัลในโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16
นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรมได้รับรางวัลในโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-08-06 12:51:10

ขอแสดงความยินดี 

" นางสาวธิดารัตน์ ลานยา " 

นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ผลงานชื่อ “คิดถึงคนไกล” ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลในโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผลงานดังกล่าวจะได้ร่วมจัดแสดงผลงานในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ทาง www.bpi.ac.th/artcontest/ และทาง Facebook Fanpage : ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16

(ประกาศผล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564)

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home