หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-06-23 14:49:21


ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำนักงานใหญ่ ให้กับผู้กู้ยืมที่ต้องการติดต่อสอบถามปัญหาต่างๆ กับ กยศ. ซึ่งสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้โดยตรงที่ Line@กยศ. สำหรับผู้กู้ยืม https://lin.ee/sBFoVDZ/