หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาจิตรกรรม ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2562 “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์”
นักศึกษาจิตรกรรม ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2562 “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-22 16:12:48


นางสาวนภอนงค์ ธรรมเสถียร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะประจำปี 2562  
“มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” 


(ตามประกาศ รายชื่อ ลำดับที่ 47)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home