หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ได้รับทุนมูลนิธิหม่อมเจ้ามารศรีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565
นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ได้รับทุนมูลนิธิหม่อมเจ้ามารศรีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-01-21 10:24:06


ขอแสดงความยินดี
กับนางสาวพนิดา ปฐพี นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
ได้รับทุนมูลนิธิหม่อมเจ้ามารศรีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home