หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > กิจกรรม “สวนนันท์ Fun Fair เดินกินถิ่นพระนาง” ภายใต้โครงการส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา
กิจกรรม “สวนนันท์ Fun Fair เดินกินถิ่นพระนาง” ภายใต้โครงการส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-04-26 10:59:54


วันที่ 9 มีนาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์  ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดกิจกรรม “สวนนันท์ Fun Fair เดินกินถิ่นพระนาง” ภายใต้โครงการส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา จัดขึ้นเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน ขับเคลื่อนสู่วัฒนธรรมที่มีศักยภาพ Soft Power สู่อาชีพยุคใหม่ของนักศึกษา ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการ ณ เวทีกลางบริเวณลานกิจกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์  โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน   และมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิด สำหรับการจัดกิจกรรม “สวนนันท์ Fun Fair เดินกินถิ่นพระนาง” ในครั้งนี้  มีกิจกรรมในงานประกอบด้วย นำชมนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ Workshop การทำผ้ามัดย้อม/การทำลูกชุบ/การทำเครื่องประดับไทย ออกร้านออกบูธ และการแสดงบนเวที


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home