หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > กิจกรรม “สวนนันท์ Fun Fair 2 เพลินเพลินจะLearnใจ” ภายใต้โครงการส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา
กิจกรรม “สวนนันท์ Fun Fair 2 เพลินเพลินจะLearnใจ” ภายใต้โครงการส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-21 00:24:41


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์  ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม “สวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2 เพลินเพลินจะLearnใจ” ภายใต้โครงการส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา จัดขึ้นเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน ขับเคลื่อนสู่วัฒนธรรมที่มีศักยภาพ Soft Power สู่อาชีพยุคใหม่ของนักศึกษา ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการ ณ ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้บริหารจากแต่ละหน่วยงานร่วมเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น สำหรับกิจกรรมเพื่อนักศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ Workshopการฝึกอาชีพ ออกร้านขายของ ออกบูธนิทรรศการของนักศึกษา และการแสดงความสามารถบนเวที

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home