หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > จากรั้วมหิดล ถึงใต้ร่มโพธิ์ ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดกิจกรรม สุข... สัญจร
จากรั้วมหิดล ถึงใต้ร่มโพธิ์ ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดกิจกรรม สุข... สัญจร

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-06-16 16:19:09


เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม สุข...สัญจร ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ หัวข้อ “หยั่งรากจิตตปัญญา สู่สังคมแห่งความสุข” ซึ่ง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรด้วยตนเอง มีผู้บริหารคณะได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ผู้แทนทุกสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการฝึกให้เรารู้จักควบคุมและกำหนดความคิดและการกระทำของตน มีสติรำลึกถึงสิ่งที่กำลังกระทำอยู่ ณ เวลาหนึ่งเสมอ ไม่ว่าเป็นเป็นกิจวัตรประจำวัน หรือการทำงาน ไม่พลาดพลั้งทำอะไรโดยขาดสติยั้งคิด จนอาจทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นได้ กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G


ดูภาพเพิ่มเติม สุขสัญจร.pdf