หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมหารือเกี่ยวกับ SWOT
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมหารือเกี่ยวกับ SWOT

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-02-16 19:05:05


วันที่ 27 มกราคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมหารือเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ (SWOT) ประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ผศ.วินัย หมั่นคติธรรม รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าสาขาวิชา/แขนงวิชา หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้าฝ่าย ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home