หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดเสวนา หัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์”
ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดเสวนา หัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-04-18 15:44:20ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดเสวนา

หัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์”


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1 : ศิลปกรรมศาสตร์กับสังคม และวัฒนธรรมร่วมสมัย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจ คือการเสวนา หัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์” โดยวิทยาการที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร และศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง


ดูรูปภาพเพิ่มเติม เสวนา.pdf