หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-13 15:05:15#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา

อ.นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผลงาน

- การออกแบบลวดลายผ้าไหมมัดหมี่
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมือง จ.ศรีสะเกษ
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี
หนึ่งในองค์ความรู้งานวิจัยปีงบประมาณ 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอบคุณผู้สนับสนุน

- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
- สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
**หากสนใจผลงานอินบ็อกมาได้เลยนะคะ**

คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th