หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาคนเก่งจากสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คว้า 2 รางวัล
นักศึกษาคนเก่งจากสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คว้า 2 รางวัล

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:35:19


สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหาร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือการประกวด Thailand Green Design Awards 2018  หรือ TGDA 2018 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ โดยเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ถ้าสถาบันได้แจ้งประกาศผลการประกวด ซึ่งนักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในหัวข้อ ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)  กลุ่มที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

                ชนะเลิศ                  ผลงาน Shrimp Shell Lamp

                                          นายชัยวัฒน์ เด่นเสมอวงษ์

                                          นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

                รองชนะเลิศ              ผลงาน RE – Weed

                                          นายภัทรวุธ จุลพันธ์, นายมงคล อิงคุทานนท์ และนายจิรทีปต์ จรครบุรี

                                          นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

 ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2018 ทั้งหมดได้จัดแสดงในงานเกษตรแห่งชาติ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา และขณะนี้ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปโหวตผลงานที่ได้รางวัล Popular Vote ด้วยการกดไลค์และกดแชร์ทาง facebook : https://www.facebook.com/TGDA.Thailand สามารถเข้าไปโหวดให้กับน้องๆได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 21 มีนาคม 2561