หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > การแสดงรำถวายสักการะเจ้านายในวังสวนสุนันทา ชุด “อภิบูชิตาเอื้อนอาทรจุฑาสักการะ”
การแสดงรำถวายสักการะเจ้านายในวังสวนสุนันทา ชุด “อภิบูชิตาเอื้อนอาทรจุฑาสักการะ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-07-16 17:10:53

การแสดงรำถวายสักการะเจ้านายในวังสวนสุนันทา ชุด “อภิบูชิตาเอื้อนอาทรจุฑาสักการะ” เนื่องในโอกาสทำบุญคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร 58) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- จัดแสดงโดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)
- ออกแบบการแสดง โดย ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร (อ.ตาล)
- กำกับการแสดง โดย ผศ.ดร.มนิศา วศินารมณ์ (อ.วิน)
- ออกแบบเครื่องแต่งกาย โดย อาจารย์วุฒิชัย ค้าทวี (อ.วุฒิ)
- ประสานงานนักแสดง โดย อาจารย์มนัญชยา เพชรูจี (อ.มาร์ช)
- ประสานงานนักศึกษาช่วยงาน โดย อาจารย์รติพัทธ์ ศิริพงษ์ (อ.เพลง)
- เก็บภาพบรรยากาศการทำงาน โดย อาจารย์พีรณัฐ ทรงเกตุกุล (อ.โอม)


อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ
ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน,
ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ
กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ
กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ
กลางแจ้ง
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home