หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สาขาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย จัดกิจกรรม "เอิ้นม่วนสวนนัน สินปะกัมฮักมั่น ฮวมฝันสานศิลป์สุข"
สาขาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย จัดกิจกรรม "เอิ้นม่วนสวนนัน สินปะกัมฮักมั่น ฮวมฝันสานศิลป์สุข"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-04-02 17:05:44


วันที่ 15 มีนาคม 2567 สาขาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม "เอิ้นม่วนสวนนัน สินปะกัมฮักมั่น ฮวมฝันสานศิลป์สุข" ณ ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นปนะธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งในงานประกอบด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ การผูกข้อมือรับขวัญตามประเพณีอีสาน และการแสดงจากนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา นาฏกรรมสำหรับธุรกิจการศึกษาและรายวิชาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่ออุตสาหกรรม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 แขนงนาฏศิลป์ไทยงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home