หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ศิลปกรรม'ร่วมรณรงค์ วันศุกร์-แต่งกายด้วยผ้าไทย
ศิลปกรรม'ร่วมรณรงค์ วันศุกร์-แต่งกายด้วยผ้าไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-16 23:54:04

“ วันสุข ผ้าไทย “

ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ นำทีมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการแต่งกายด้วยผ้าไทยสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและ ร่วมกิจกรรม สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ เพื่อเป็นการสืบสาน ส่งเสริม และอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์

ถ่ายภาพ : นายมงคล อิงคุทานนท์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home