หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ศิลปกรรม ร่วมกับ วิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทย-เกาหลี
ศิลปกรรม ร่วมกับ วิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทย-เกาหลี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:35:46


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 The Korea Rousing Association of Art and Culture โดย คุณ KIM DAE JIN ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ โดย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างไทย-เกาหลีใต้ โดยการแสดงเน้นที่ศิลปะทางด้านการแสดงและการพูด (Dance and Speech) ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี เริ่มกิจกรรมด้วยการแสดงบรรเลงดนตรีไทย จากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จากนั้นเป็นการแสดงจากตัวแทนจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีทั้งการแสดงพื้นเมือง การพูดสุนทรพจน์ และการแสดงร่วมสมัย อย่างเช่น การเต้นประกอบเพลง K-pop เป็นต้น สำหรับคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำการแสดงเข้าร่วมแสดงอีกจำนวน 2 ชุด ได้แก่ การแสดง ฮีตฮอยเทียน จากนักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย และการแสดงจินตลีลาประกอบเพลง จากนักศึกษาแขนงวิชาศิลปะการแสดง จัดขึ้น ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2