หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมจัดการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย – เกาหลี ประจำปี 2566
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมจัดการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย – เกาหลี ประจำปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-01-27 12:03:52


วันที่ 11 มกราคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับ Mr.Kim Dae Jin, Chairman of Monthly Publication The Art Culture สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วยนักแสดงเยาวชนเกาหลี จัดการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย – เกาหลี ประจำปี 2566 ร่วมกับนักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในการนี้ ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผศ.อนันตชัย เอกะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะนักแสดง ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home