หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย เข้าร่วมงานแฟชั่นวีคผ้าไหมไทยนานาชาติ ครั้งที่ 3
แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย เข้าร่วมงานแฟชั่นวีคผ้าไหมไทยนานาชาติ ครั้งที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-01-21 10:37:28


วันที่ 11 ธันวาคม 2565 แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติให้ร่วมงานแฟชั่นวีคผ้าไหมไทยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ 

โดย แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย นำการแสดง ชุด จตุรภูษานิรมิต เข้าร่วมแสดงบนเวที ซึ่งมี ผศ.ดร.มณิศา วศินารมณ์ หัวหน้าแขนงวิชา ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร และ อ.รติพัทธ์ ศิริพงษ์ ควบคุมดูแล

ในการนี้ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นเกียรติในงาน

(ขอบคุณภาพข่าวและข้อมูล จาก ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร)
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home