หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > การสอบมาตรฐานศิลปิน 2563
การสอบมาตรฐานศิลปิน 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-11-18 12:23:41

ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/biggy.somboondeeการสอบมาตรฐานศิลปิน 2563 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมคุรุสภา 

โดยมีชุดการแสดงดังนี้

วันที่ 3 ตุลาคม

1.กลมนารายณ์

2.ฉุยฉายพราหมณ์

3.วันทองแต่งฉุยฉาย

4.ฉุยฉายหลวิชัย คาวี

5.ศกุลตลาชมสวน

6.ลำหับแต่งตัว

7.ละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอน พิโรธสมิงนครอินทร์

8.ลงสรงโทน

9.ฉุยฉายจันทวดี

10.ฉุยฉายสวนสุนันทา

11.นางจันท์แต่งตัว

12.ฉุยฉายไกรทอง

13.ละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอน สมิงพระรามแต่งงาน

วันที่ 4 ตุลาคม

1.ฉุยฉายโกมินทร์

2. สํามนักขาตระเวนไพร 

3.พลายชุมพลแต่งตัว 

4.ฉุยฉายพราหมณ์เล็กพราหมณ์โต 

5.ฉุยฉายวิมาลา

6.ละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอน ประทานนางเกษรา 

7.เชิดฉิ่งศุภลักษณ์ 

8.พระลอลงสรง 

9.ฉุยฉายลําหับ 

10.ลงสรงมอญพระยาน้อย 

11.วิยะดาทรงเครื่อง 

12.เบญกายขึ้นหึง


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home