หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง นาฏศิลป์โลก นาฏศิลป์ไทย ก้าวไกล ยั่งยืน
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง นาฏศิลป์โลก นาฏศิลป์ไทย ก้าวไกล ยั่งยืน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-09-21 12:05:49วันที่ 28 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)  คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 นาฏศิลป์โลก นาฏศิลป์ไทย ก้าวไกล ยั่งยืน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ของคณาจารย์ ผู้สร้างสรรค์งานอิสระและนักศึกษาสู่สาธารณชน ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาสามารถนำผลงานสร้างสรรค์ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งบูรณาการเข้ากับศาสตร์ต่าง ๆได้ เพื่อสร้างความก้าวหน้าและพัฒนานาฏศิลป์  และผลักดันนำเสนอผลงานวิชาการสู่ในระดับอาเซียน และระดับนานาชาติต่อไปการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จัดขึ้น ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม 

ในครั้งนี้ สาขาวิชาฯ ได้นำการแสดงสร้างสรรค์ชุด "ทิพยดาบุณฑริกกาวัน" ร่วมแสดงในงานดังกล่าว แสดงโดนนักศึกษสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)


ขอบคุณภาพข่าวและเนื้อหาข่าว : สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) และ https://www.thaipost.net/


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home