หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาวิชาการ และนำเสนอการแสดงบทเวที งานเฉลิมพระเกียรติ “13 ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้าฯ
แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาวิชาการ และนำเสนอการแสดงบทเวที งานเฉลิมพระเกียรติ “13 ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้าฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-12-19 10:45:31

ผศ.ดร.มณิศา วศินารมณ์ หัวหน้าแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “นาฎกรรมมหรสพสมโภชในงานฉลองรัฐธรรมนูญ” ในงานเฉลิมพระเกียรติ “13 ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้า ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย” นอกจากกิจกรรมเสวนา แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ยังได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแสดง Modern Ballet ชุด ขวัญเรียม ซึ่งออกแบบท่า กำกับการแสดง และฝึกซ้อม โดย อ.ศากุล เมืองสาคร (อาจารย์เกษียณฯ) เครื่องแต่งกายและเพลงประกอบการแสดง โดย อ.วุฒิชัย ค้าทวี อาจารย์ประจำแขนงวิชา กิจกรรมดังกล่าว จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

(ขอบคุณภาพกิจกรรมจาก เว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า และ คุณNok Kamnerdsiri)

ชมคลิปการแสดงย้อนหลัง https://www.youtube.com/watch?v=CDM5EUADLUM


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home