หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > นาฏศิลป์ไทยได้รับเชิญให้ แสดงโขน ชุด “พระรามตามกวาง” ต้อนรับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ สวทช
นาฏศิลป์ไทยได้รับเชิญให้ แสดงโขน ชุด “พระรามตามกวาง” ต้อนรับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ สวทช

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-07-18 10:36:59

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ
สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ
ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ
สถานที่ในร่ม


การแสดงโขน ชุด “พระรามตามกวาง”

จากสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงนาฏศิลป์ไทย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับเกียรติเชิญให้ไปทำการแสดงในงาน Welcome Dinner & Biz Network เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อต้อนรับคณะ OBORSEANA Presidential จากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเชื่อมโยงนวัตกรรมและต่อยอดธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในประเทศไทยและผู้ประกอบการในเครือข่ายของ OBORSEANA Presidential Board จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home