หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย เชิญวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้แก่นักศึกษา
แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย เชิญวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้แก่นักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-03-27 12:34:23


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย เชิญอาจารย์เอกลักษณ์  หนูเงิน (ครูบอล) มาเป็นวิทยากรพิเศษ ให้ความให้ความรู้แก่นักศึกษา ในรายวิชา การกำกับลีลาเพื่ออุตสาหกรรมการแสดง

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home