หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > แสดงในงานหน้าพระเมรุมาศ พระบรมศพ จ.ระยอง
แสดงในงานหน้าพระเมรุมาศ พระบรมศพ จ.ระยอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 13:52:22

เมื่อ 26 ตุลาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขวงวิชานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญในไปแสดงในงานหน้าพระเมรุมาศ พระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จังหวัดระนอง