หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย นำการแสดงโดยนักศึกษา เข้าร่วมงาน "สานสุข สืบวัฒนธรรม นำวิถีใหม่" ทางช่องทีวีออนไลน์ สถานีวัฒนธรรม
แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย นำการแสดงโดยนักศึกษา เข้าร่วมงาน "สานสุข สืบวัฒนธรรม นำวิถีใหม่" ทางช่องทีวีออนไลน์ สถานีวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-04-18 15:25:36

สถานีวัฒนธรรม ครบรอบ 1 ปี "สานสุข สืบวัฒนธรรม นำวิถีใหม่" ขอเชิญรับชม

รายการ เยาวชนคนสร้างสรรค์

ด้วยการแสดงนาฎยศิลป์ สังคีตสรรค์ โดย สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การแสดงประกอบด้วย 

1.การแสดงชุดระบำแม่โพสพ 

2.การแสดงชุดฟ้อนแพน

3.การแสดงชุดชมถ้ำนพรัตน์

........................................................................

ถ่ายทอดสด Live

ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 - 13.00 น.

 ออกอากาศ 3 ช่องทาง 

1. Facebook : สถานีวัฒนธรรม 

2. Facebook : สถานีวัฒนธรรม ประเทศไทย

3. YouTube : สถานีวัฒนธรรม
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home