หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ดนตรีไทยสวนสุนันทา ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 รับเสด็จพระเทพฯ
ดนตรีไทยสวนสุนันทา ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 รับเสด็จพระเทพฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-31 15:17:22เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย) นำโดย อาจารย์ปราโมทย์ เที่ยงตรง พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 "ดุริยกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์" ทั้งนี้ ยังได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดงานและทรงเครื่องดนตรีไทยบรรเลงเพลงโหมโรง ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home