หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ThaiPBS เข้าสัมภาษณ์ผู้เข้าอบรมและถ่ายทำโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการรำโนรา”
ThaiPBS เข้าสัมภาษณ์ผู้เข้าอบรมและถ่ายทำโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการรำโนรา”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-04-04 10:48:40


ช่อง ThaiPBS เข้าสัมภาษณ์ผู้เข้าอบรมและถ่ายทำโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการรำโนรา” ของแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ????
Faculty of Fine and Applied Arts
website: https://far.ssru.ac.th
twitter: https://twitter.com/pr_far
instagram: far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th