หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง ได้รับเชิญให้ร่วมบรรเลงดนตรีไทย ในพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง ได้รับเชิญให้ร่วมบรรเลงดนตรีไทย ในพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-02-16 23:43:10

วันที่ 19-20 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมหาวิทยาลัยได้เชิญ อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมบรรเลงดนตรีไทยในวงปี่พาทย์ในการประกอบพิธีดังกล่าว ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ขอบคุณภาพกิจกรรมจาก https://www.dusit.ac.th/ และ เพจ Suan Dusit University)
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home