หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > END3 Evoke New Design
END3 Evoke New Design

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-11-19 18:04:45


ขอบคุณภาพ จาก https://www.facebook.com/ENDTHESIS/


ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

จัดแสดงนิทรรศการวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2563 ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ หรือ BACC (บริเวณโถงชั้น 5)


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home